Nieuwe bestemmingsplannen (bekendmakingen) Zonneveld geluidswal A12, Veldhuizen

Vooraankondiging bestemmingsplan Zonneveld geluidswal A12, Veldhuizen

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan Zonneveld geluidswal A12, Veldhuizen wordt voorbereid.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied ligt aan de Veldhuizerweg ten noorden van de A12 en ten zuiden van de wijk Veldhuizen te De Meern in de gemeente Utrecht. De begrenzing van het plangebied volgt het talud aan de snelwegzijde(zuidzijde) van de geluidswal. Aan de noordzijde is het plangebied begrensd door het Veldhuizerpark.

Het doel van het bestemmingsplan is het juridisch-planologisch mogelijk maken van het plaatsen van zonnepanelen op de bestaande geluidswal A12 ter hoogte van Veldhuizen.

Planning

Naar verwachting zal het bestemmingsplan in het tweede kwartaal van 2019 ter inzage worden gelegd voor het indienen van zienswijzen.

Er is op dit moment nog geen aanleiding om externe deskundigen te raadplegen.
 

 

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Nieuwe bestemmingsplannen bekijken

(Plannen die 'ter inzage' liggen)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig