Bestuur en organisatie Nieuwsberichten

Nieuws

Burgemeester Jan van Zanen onthult gedenkbord Engelse bommenwerper

Burgemeester Jan van Zanen onthult op donderdag 23 juni een informatiebord aan de gevel van het pand Kapelstraat 47 in Wittevrouwen, waar precies 73...

Bewoners en bedrijven ontwerpen westelijke stadsboulevard

Nog voor de zomer zijn er ontwerpbijeenkomsten met bewoners en bedrijven van de wegen tussen 24 oktoberplein en Marnixbrug. Na de zomer kunnen...

Utrecht eert oud-sportjournalist Frans Henrichs

Utrecht krijgt een Frans Henrichspad. De Utrechtse commissie Straatnaamgeving heeft besloten een fietspad in de buurt van sportcomplex De Vechtsebanen...

Hotel en woningen aan Jaarbeursplein stap verder

Het Stationsgebied krijgt circa 350 nieuwe woningen en een hotel, midden in de stad. Het college ging vandaag akkoord met de overeenkomst tot...

Hoe gaat het met Utrecht in 2016?

De Utrecht Monitor 2016 geeft toegankelijk en transparant weer hoe het met Utrecht gaat. Sinds dit jaar is de monitor digitaal te raadplegen via...

Stadhuis doet mee aan Roze Kunstroute Tipart 2.0

Tijdens het Midzomergracht Festival toont de jaarlijkse kunstroute Tipart 2.0 in twintig etalages in de binnenstad ‘roze kunst’. Met in het stadhuis...

Burgemeester sluit bedrijfspand Oudenrijn na drugsvondst

Burgemeester Jan van Zanen heeft besloten om een bedrijfspand aan de Damzigt 12D op bedrijventerrein Oudenrijn voor een jaar te sluiten omdat het...

Oplossing DomUnder voorhanden

Samen met de provincie, Restauratiefonds (NRF), gemeente en crediteuren is er een oplossing gevonden waarbij alle partijen samen bijdragen aan de...

Evaluatie noodopvang Amerikalaan

Betrokken bewoners in Kanaleneiland en partijen die hebben bijgedragen aan de opvang van asielzoekers in deze wijk zijn het erover eens: de noodopvang...

Gemeente en instellingen pakken wachtlijst opvang en beschermd wonen aan

Gemeente Utrecht en ketenpartners slaan de handen ineen om de wachtlijsten te verminderen voor opvang en beschermd wonen en investeren de komende twee...


Gemeente Utrecht

Bezoekadres

Stadsplateau 1

Postadres
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Telefoon
14 030

E-mail
Reactieformulier

Contactgegevens voor pers
College van b en w
Gemeenteraad