Onderzoek en cijfers Gezondheidsmonitor jeugd

Het gaat goed met de Utrechtse jeugd. Dat blijkt uit cijfers van de Jeugdmonitor Utrecht en de Gezondheidsmonitor Jeugd, gebaseerd op vragenlijsten die eind 2019 zijn afgenomen. Bijna 9 op de 10 kinderen uit groep 7 en 8 en jongeren uit klas 2 en 4 voelen zich gezond en gelukkig. Wel zijn er verschillen te zien op basis van hun achtergrondkenmerken.

Positief beeld

De resultaten van beide onderzoeken geven een positief beeld. 90% van de kinderen uit groep 7 en 8 en 87% van de jongeren in klas 2 en 4 in Utrecht ervaart de eigen gezondheid als (heel) goed. En 89% van de kinderen uit groep 7 en 8 en 87% van de jongeren uit klas 2 en 4 voelt zich meestal gelukkig. Met de onderzoeken wil de gemeente een breed beeld van gezondheid schetsen. Daarom wordt naast fysieke en mentale gezondheid ook gevraagd naar bijvoorbeeld de situatie op school, vrijetijdsbesteding en leefstijl. Omdat de onderzoeken in 2019 zijn uitgevoerd, geven de resultaten nog geen inzicht in mogelijke gevolgen van het coronavirus.

Achtergrondkenmerken

Verschillen op basis van de achtergrondkenmerken zijn soms groot. Vooral kinderen en jongeren die bij beide ouders wonen, uit gezinnen komen met een hoog inkomen, geen migratieachtergrond hebben of zelf een hoger opleidingsniveau volgen (op het voortgezet onderwijs) voelen zich gelukkiger en gezonder. Ook locatie speelt mee: jongeren uit de wijken Noordwest en Overvecht scoren minder op verschillende gezondheidsthema’s, jongeren uit Noordoost juist beter. Kinderen en jongeren die zich minder gezond voelen hebben bijvoorbeeld vaker last van stress, ervaren thuis vaker problemen of worden vaker gepest.

JMU en GMJ

De Jeugdmonitor Utrecht (JMU) en de Gezondheidsmonitor Jeugd (GMJ) zijn onderzoeken naar het welzijn van de (Utrechtse) jeugd. Hiervoor zijn vragenlijsten ingevuld door meer dan 2.800 kinderen op het basisonderwijs en 3.500 jongeren op het voortgezet onderwijs. De JMU richt zich op Utrecht en de GMJ is een landelijk onderzoek dat iedere 4 jaar plaatsvindt. Beide onderzoeken worden uitgevoerd door de afdeling Volksgezondheid van gemeente Utrecht, bij de GMJ gebeurt dat in samenwerking met het RIVM en de GGD regio Utrecht.

Aan de slag met (jeugd)gezondheid

De informatie uit de onderzoeken helpt de gemeente Utrecht om te bepalen op welke onderwerpen van gezondheid inzet nodig is of blijft. Dit gebeurt in samenwerking met onder andere scholen, jeugdgezondheidszorg en buurtteams.

Meer weten?

De resultaten van beide onderzoeken en veel andere informatie over gezondheid in Utrecht is te vinden op www.volksgezondheidsmonitor.nl, een website van de gemeente Utrecht.

Hulp en contact Gezondheidsmonitor

E-mail

gezondheidsmonitor@utrecht.nl

Telefoon

0800 - 0191 (gratis)