Resultaten bewonerspanel Utrecht geluid en trillingen

De gemeente Utrecht werkt aan een gezonde stad voor iedereen. Onderzoek toont aan dat als je lange tijd te veel hinder hebt van geluid, dit de gezondheid kan schaden. We willen daarom graag weten welke idee├źn en ervaringen bewoners hebben met geluid(hinder) en trillingen. De resultaten gebruiken we voor gemeentelijk beleid.

Samenvatting

  • 66% van de panelleden heeft wel eens last van geluidshinder door verkeer. 72% heeft wel eens last van andere geluidshinder. Dit geldt voor bijna 1 op de 5 panelleden bij geluid van bedrijven.
  • De meeste panelleden denken dat geluidsoverlast komt door gewoon wegverkeer (46%) of door buren (44%).
  • Veel panelleden (85%) vinden dat de gemeente en politie beter moet handhaven, bijvoorbeeld op te hard of asociaal rijden.
  • Ongeveer driekwart vindt dat de gemeentelijk duidelijk moet communiceren bij (tijdelijke) geluidshinder, zodat inwoners zich erop kunnen instellen.
  • De overgrote meerderheid van de panelleden vindt een stille plek in of rondom het huis belangrijk. Een stille plek in de buurt of in de stad vindt men minder belangrijk.
  • Een meerderheid (57%) van de panelleden voelt (bijna) nooit trillingen.
  • Panelleden die wel eens trillingen voelen: 4 op 10 respondenten hebben hier last van en 15% slaapt er slecht van. De meeste panelleden denken dat deze trillingen komen door zwaar wegverkeer (vrachtwagens, bouwverkeer).

Alle resultaten bewonerspanel Utrecht geluid en trillingen

Hulp en contact Onderzoek en cijfers