Onderzoek en cijfers Veelgestelde vragen over meedoen aan onderzoek

Dit onderzoeksbureau is ervaren in een veilige verwerking van ingevulde enquêtes. I&O Research verzorgt ook de helpdesk van het onderzoek. Dit bureau ondersteunt de gemeente Utrecht bij het uitvoeren van de Inwonersenquête.

Als u de enquête voor 20 november invult en opstuurt, dan worden uw antwoorden meegenomen in het onderzoek.

Dit verschilt per persoon, maar het duurt gemiddeld tussen de 20 en 25 minuten.

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van wat Utrechters vinden, heeft afdeling Onderzoek een willekeurige groep bewoners uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Utrecht gekozen (een steekproef getrokken). Deze groep bestaat uit 28.000 mensen van 16 jaar en ouder. Als u een uitnodiging heeft gekregen is het daarom de bedoeling dat u de vragenlijst zelf invult en dit niet laat doen door uw partner of een huisgenoot.

Hebt u problemen met het invullen van de vragenlijst? Neem dan contact op met de helpdesk (0800 – 0191 of vragenlijst@utrecht.nl).

Afdeling Onderzoek behandelt al uw gegevens strikt vertrouwelijk en uw antwoorden worden anoniem verwerkt. Niemand kan achterhalen welke antwoorden u hebt gegeven. De resultaten gaan altijd over groepen mensen en nooit over 1 persoon of enkele personen. We houden ons aan de regels voor onderzoek en privacy.

Deze gegevens gebruiken we om uitspraken te kunnen doen over meningen in een bepaalde groep van de bevolking. We kunnen bijvoorbeeld bekijken hoe tevreden jongeren zijn over jongerenvoorzieningen in de binnenstad en hoe veilig ouderen zich daar voelen. Uw adres dat op de uitnodigingsbrief staat, anonimiseren we naar de buurt waarin u woont. Dit gegeven hoeft u daarom zelf niet meer in te vullen in de vragenlijst.

De code op de vragenlijst en in de brief is nodig voor onze administratie. Met de code zien we of u hebt meegedaan aan het onderzoek. Als u de vragenlijst hebt ingevuld, krijgt u geen herinnering toegestuurd. Hiermee besparen we onnodige post. Met deze code kunt u bij de online vragenlijst het invullen halverwege onderbreken en later verdergaan waar u gebleven was. Uw antwoorden blijven bewaard.

U kunt de papieren vragenlijst invullen en terugsturen in de bijgevoegde antwoordenvelop. Hiervoor is geen postzegel nodig. De ingevulde vragenlijst stuurt u naar I&O Research in Enschede. Dit onderzoeksbureau is ervaren in een veilige verwerking van ingevulde enquêtes. De antwoorden worden in een databestand gezet, dat de gemeente gebruikt om de resultaten van de Inwonersenquête te analyseren. I&O Research verzorgt ook de helpdesk.

Hebt u de antwoordenvelop niet (meer)? Dan kunt u de vragenlijst in een andere envelop opsturen naar (een postzegel is niet nodig):

I&O Research
Antwoordnummer 1104
7500 VB Enschede

We trekken prijswinnaars onder alle deelnemers die mee willen doen aan de verloting. Zij krijgen een cadeaubon. Prijswinnaars krijgen hierover uiterlijk 5 december bericht op het adres dat zij zelf hebben opgegeven. Zodra de winnaars bekend zijn, verwijderen we alle adressen.

De resultaten van het onderzoek zijn gebaseerd op de antwoorden van alle mensen die de vragenlijst invullen. De antwoorden van alle deelnemers samen worden verwerkt en gebruikt om de meningen, gevoelens en wensen van Utrechters in kaart te brengen.

Afdeling Onderzoek (de onderzoeksafdeling van de gemeente Utrecht) voert de Inwonersenquête uit. Onderzoek doet dit in opdracht van en samen met het college van burgemeester en wethouders. De verschillende gemeentelijke afdelingen zijn hier ook bij betrokken.

Hulp en contact Inwonersenquête

E-mail

vragenlijst@utrecht.nl

Telefoon

0800 - 0191 (gratis)

Uw mening