Onderzoek en cijfers Vragenlijst Jeugdmonitor Utrecht

De Jeugdmonitor Utrecht geeft inzicht in de leefstijl en het welzijn van basisscholieren uit groep zeven en acht. Leerlingen kunnen hieronder de vragenlijst invullen.

Vul de vragenlijst in

Welke vragen staan er in de vragenlijst?

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

  • gezondheidsbeleving (zoals ervaren gezondheid, lichamelijke klachten, geluk)
  • school (zoals schoolbeleving, (cyber)pesten)
  • leefgewoonten (zoals voeding, beweging, roken)
  • vrije tijd (zoals sociale mediagebruik, gamen, buiten spelen)
  • achtergrondkenmerken (zoals leeftijd, geslacht, gezinssamenstelling).

Bekijk een inkijkexemplaar van de vragenlijst (pdf, 415 kB).

Waarom dit onderzoek?

De gemeente gebruikt de resultaten van dit onderzoek om te bepalen op welke onderwerpen inzet nodig is en blijft. Dit gebeurt in samenwerking met onder andere scholen, jeugdgezondheidszorg en buurtteams.

Resultaten

In het voorjaar van 2020 publiceert de gemeente Utrecht de resultaten van dit onderzoek op volksgezondheidsmonitor.nl. De resultaten zijn op gemeenteniveau en op wijkniveau beschikbaar.

Hulp en contact

Uw mening