Onderzoek en cijfers Atlas voor gemeenten

De Atlas voor gemeenten verschijnt elk jaar. In de Atlas voor gemeenten staat een overzicht van de positie van de 50 grootste gemeenten op 50 punten (indicatoren). Er wordt gekeken naar sociale, fysieke en economische indicatoren.

Ieder jaar wordt er naast de vaste indicatoren ook een speciaal thema uitgelicht. Dit jaar is het thema 'geluk'.

Bekijk de atlas voor gemeenten 2017 (pdf, 594 kb)

Belangrijkste conclusies 2017

 • Gemeente Utrecht staat op de 29ste positie (van de 50) op de geluksindex. Op de eerste positie (grootste aandeel gelukkige inwoners) staat Ede, op de laatste positie Rotterdam. De andere grote steden staan net als Rotterdam onderaan de lijst.
 • Utrecht staat, net als voorgaande jaren, op de 2e positie in op de woonaantrekkelijkheidsindex en komt na Amsterdam en voor Amstelveen.
 • Utrecht staat, net als voorgaande jaren, op de 3e positie op de sociaal-economische index. Op de eerste en tweede positie staan Haarlemmermeer en Amstelveen.
 • Paradox: Hoe kan Utrecht gunstig scoren op woonaantrekkelijkheid (2e positie) en tegelijk onder het gemiddelde uitkomen op de ‘geluksindex’? De verklaring ligt volgens de Atlas in omvang en samenstelling van bevolking. Omvang van aantal inwoners, aandeel alleenstaanden, arbeidsongeschikten en niet-westerse allochtonen in een populatie brengen het gelukspercentage omlaag.
 • Opmerkelijke verschillen voor Utrecht ten opzichte van voorgaande jaar:
  Relatieve toename aandeel eenoudergezinnen; De indexpositie op het gebied van eenoudergezinnen is gestegen van 50 (laagste aandeel) naar 39.
  Relatieve afname aandeel werklozen; Indexpositie aandeel werklozen daalt van 25 in 2016, naar 19 in 2017. Hiermee benadert Utrecht weer haar relatief gunstige positie uit 2015 (15e plek).
 • Nieuwe indicator in 2017: Frequent huisartsenbezoek (> 4 keer per jaar) als percentage van de bevolking. Utrecht staat in deze index op de 48ste plek, dat wil zeggen dat er twee gemeenten zijn waarin mensen gemiddeld minder vaak naar de huisarts gaan dan in Utrecht.

Samenvattingen voorgaande jaren

Extra informatie

 • Cijfers over Utrecht vindt u in WistUdata
 • Meer vergelijkende cijfers met andere gemeenten vindt u bij Statline van het CBS

Hulp en contact Onderzoek en cijfers

Telefoon

14 030

E-mail

onderzoek@utrecht.nl