Onderzoek en cijfers Jeugdmonitor

De Jeugdmonitor Utrecht geeft inzicht in de leefstijl en het welzijn van basisscholieren uit groep 7 en 8. Leerlingen beantwoorden in oktober en november 2021 klassikaal, individueel een digitale vragenlijst.

In het voorjaar van 2022 publiceert de gemeente Utrecht de resultaten van dit onderzoek op de website Volksgezondheidsmonitor Utrecht. Deze zijn zowel op gemeenteniveau als op wijkniveau beschikbaar.

Waarom dit onderzoek?

We gebruiken de resultaten van dit onderzoek om te bepalen op welke onderwerpen inzet nodig is en blijft. Dit doen we samen met onder andere scholen, jeugdgezondheidszorg en buurtteams.

Welke vragen staan er in de vragenlijst?

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

  • gezondheidsbeleving (zoals ervaren gezondheid, lichamelijke klachten, geluk)
  • school (zoals schoolbeleving, (cyber)pesten)
  • leefgewoonten (zoals voeding, beweging, roken)
  • vrije tijd (zoals sociale mediagebruik, gamen, buiten spelen)
  • achtergrondkenmerken (zoals leeftijd, geslacht, gezinssamenstelling)

Bekijk een inkijkexemplaar van de vragenlijst (pdf, 715 kB)

Meer weten?

Hebt u vragen over de Jeugdmonitor Utrecht? Stuur een e-mail naar onderstaand contactadres.

Hulp en contact Jeugdmonitor Utrecht