Onderzoek en cijfers Vastgoedmonitor

Deze ‘Blik op de stad 2017 - monitor wonen, werken en verblijven’ geeft inzicht in de stand en ontwikkeling van vastgoed in de gemeente Utrecht.

Samenvatting Blik op de stad 2017

  • Kantoren: een positieve ontwikkeling op de kantorenmarkt is een flinke daling van het leegstandspercentage in 2017. Door de sterke economie is er minder aanbod van leegstaande kantoorpanden. De opname is het afgelopen jaar iets toegenomen. Hierdoor is de verhouding tussen aanbod en opname kleiner geworden en hebben kantoorzoekers minder keuze. De huurprijzen in populaire Utrechtse kantoorgebieden zijn in het afgelopen jaar gestegen.
  • Bedrijfsruimten: de opname aan bedrijfsruimte is in 2017 sterk gestegen. Ook de regionale opname maakte in het afgelopen jaar een sterke groei door. Huurprijzen van eersteklas bedrijfsruimten in Utrecht zijn stabiel gebleven.
  • Retail: Utrecht blijft een populaire winkelstad bij ondernemers en consumenten. De leegstand van winkels is in het afgelopen jaar gedaald en ligt nog steeds onder het landelijk gemiddelde. De huurprijzen zijn bijna gelijk aan die van 2016.
  • Woningmarkt: de Utrechtse koopwoningmarkt blijft populair en de druk op de markt blijft toenemen. De huizenprijzen zijn toegenomen terwijl het aanbod van woningen sterk is gedaald. Op de huurwoningenmarkt is sprake van een tekort aan huurwoningen. Dit geldt zowel voor sociale huurwoningen (met een huur tot maximaal €710) als voor middeldure huur (€710 tot €950).
  • Transformatie: de transformaties van de afgelopen jaren zijn steeds meer zichtbaar in de stad. Het aantal transformaties is incidenteel hoog door een aantal grote panden. Bijvoorbeeld het oude postkantoor op De Neude. Omdat er minder aanbod is van geschikte panden, zijn er vergeleken met vorig jaar veel minder panden tot kantoor getransformeerd.
  • Kleinschalige bedrijfsruimten: Utrecht kent een gevarieerd aanbod aan kleinschalige bedrijfsruimten. De bezettingsgraad voor algemene bedrijfsverzamelgebouwen is toegenomen. De bezettingsgraad voor bedrijfsverzamelgebouwen die zich richten op een speciale gebruikersgroep is gelijk gebleven.
  • Horeca: in 2017 is het aanbod aan horecavestigingen in totaal flink toegenomen. De nadruk ligt op het gebied in en rondom Utrecht Centraal. Het geregistreerd kameraanbod is in het aflopen jaar toegenomen. Het Van Der Valk Hotel Utrecht is toegevoegd aan het aanbod in 2017.

Oudere versies

Hulp en contact Onderzoek en cijfers

Telefoon

14 030

E-mail

onderzoek@utrecht.nl