Onderzoek en cijfers CO2-uitstoot

De gemeente bepaalt elk jaar de CO2-uitstoot van de stad. Dat doen we aan de hand van gegevens over energieverbruik. Over de jaren heen kunnen we zo een trend zichtbaar maken.

Zelf rekenen?

Moet u als adviseur uitrekenen hoeveel minder CO2-uitstoot een besparingsmaatregel oplevert? Voor gas, elektriciteit en stadwarmte gebruiken we de landelijke kengetallen die Rijkswaterstaat presenteert op www.klimaatmonitor.databank.nl.

Gegevens CO2-uitstoot Utrecht

Hieronder vindt u gegevens over de CO2-uitstoot in Utrecht. Ook leggen we uit welke knelpunten een rol spelen bij het vaststellen van de CO2-uitstoot.