Onderzoek en cijfers Economie en bedrijf

Hieronder vindt u onderzoek over Utrecht. Voor zover niet anders vermeld zijn de publicaties van de gemeente.

Actuele cijfers vindt u in WistUData.

Arbeidsmarktmonitor 2017: ruimte voor werkgelegenheid

10-03-2017 | De Arbeidsmarktmonitor is een analyse van de Utrechtse (regionale) arbeidsmarkt. Ook toont de monitor de verwachtingen op de arbeidsmarkt in de komende jaren. Zo kunnen we zien waar de kansen en knelpunten liggen op de arbeidsmarkt. Die gebruiken we:

  • bij het streven naar meer werkgelegenheid,
  • om meer mensen voor langere tijd aan het werk te krijgen bij een werkgever,
  • om meer jongeren soepel te laten doorstromen van onderwijs naar werk.

Dit is de 3e editie van de Utrechtse Arbeidsmarktmonitor. Naar de pagina Arbeidsmarktmonitor.


Vastgoedmonitor 2016

luchtfoto LeidschRijn centrum

21-04-2017 | De 18e editie van de Vastgoedmonitor Utrecht geeft actueel inzicht in de stand en ontwikkeling van vastgoed in Utrecht. Hoewel de monitor meerdere jaren terugkijkt, wordt vooral ingegaan op de ontwikkelingen in 2016.

Naar de Vastgoedmonitor 2016


Onderzoeksflits EU Regional Competitiveness Index 2016

13-03-2017 | De regio Utrecht (provincie) is na Londen de meest competitieve regio in de EU. Daarmee doet Utrecht het iets slechter dan in eerdere studies uit 2010 en 2013, waarbij Utrecht als meest competitieve regio in de EU naar voren kwam. In het onderzoek worden alle 263 regio's in de EU vergeleken op concurrentiekracht. Deze is gemeten op 73 punten op het gebied van arbeidsmarkt, marktpotentieel, macro-economie, innovatie, onderwijs, infrastructuur etc. Na Luxemburg is Nederland het meest competitieve land in de EU, en eindigt nog voor Zweden, Denemarken, Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

Bekijk de onderzoeksflits 2016 (pdf, 1,4 MB)


Regio Utrecht: een goudmijn aan informatie

06-03-2017 | De Economic Board Utrecht heeft alle economische onderzoeken en feiten en cijfers van de regio Utrecht.

Bekijk het op www.research.economicboardutrecht.nl

Ook marktpartijen publiceren jaarrapportages met feiten en cijfers over de vastgoedmarkt in Nederland en Utrecht.

Factsheet kantoren- en bedrijfsruimtemarkt


Arbeidsmarktmonitor 2016: meer mensen aan de slag

straat met winkel

19-09-2016 | Dit is de 2e editie van de Utrechtse Arbeidsmarktmonitor. De monitor bestaat uit een analyse van de Utrechtse (regionale) arbeidsmarkt met een doorkijk naar de komende jaren. De gegevens in de monitor zijn belangrijk voor de gemeentelijke inspanningen bij streven naar meer werkgelegenheid, meer mensen duurzaam aan de slag bij een werkgever en meer jongeren die soepel van onderwijs naar werk stromen.
Naar de pagina Arbeidsmarktmonitor.


Vastgoedmonitor 2015

luchtfoto LeidschRijn centrum

22-04-2016 | De 17e editie van de Vastgoedmonitor Utrecht geeft een actueel inzicht in stand en ontwikkeling van commercieel vastgoed in Utrecht, afgezet tegen regionale en landelijke trends. Dit jaar komen ook actuele ontwikkelingen op de Utrechtse woningmarkt aan bod. Hoewel de monitor meerdere jaren terugkijkt, wordt vooral ingegaan op de ontwikkelingen in 2015.

Bekijk de Vastgoedmonitor Utrecht 2015 (pdf, 16,5 MB) of de samenvattende infographic (pdf, 36 kB).

Of bekijk de voorgaande editie Vastgoedmonitor Utrecht 2014 (pdf, 3,7 MB).


Nieuwe inzichten concurrentiepositie Nederlandse steden

Oktober 2015

De studie geeft nieuwe inzichten over de rol van netwerken van steden en regio's voor de concurrentiepositie. In deze onderzoeksflits zijn de nieuwe inzichten toegelicht en vertaald naar de Utrechtse context.

Bekijk onderzoeksflits (pdf, 1,2 MB)


Kantoorgebouw

Transformatie in de Noordvleugel; kansen en belemmeringen

Mei 2015

In opdracht van MR Amsterdam, NV Utrecht en ministerie van BZK. Onderdeel van Bewegingsagenda Woningmarkt Noordvleugel.

Rapport Transformatie in de Noordvleugel; kansen en belemmeringen


mensen op de markt

Bezoekersonderzoek warenmarkt Vredenburg

Maart 2015

Onderzoek naar de redenen waarom mensen de warenmarkt op het Vredenburg bezoeken.

Bezoekersonderzoek warenmarkt Vredenburg (pdf, 415 kB)


thermometer economische crisis

Economische thermometer

Juni 2015

De Economische thermometer volgt recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema’s (economie, arbeidsmarkt, inkomen en wonen).

De thermometer is vooral bedoeld voor Utrechtse bestuurders en beleidsmakers. 

Economische thermometer


benchmarks

Groei Randstad blijft achter bij top-20

De 7e editie van de Randstadmonitor volgt Randstad Holland in de top 20 van Europese stedelijke regio's. De monitor, opgesteld door TNO, geeft een beeld van de ontwikkeling van de Randstad in economisch, innovatief, kwalitatief, ruimtelijk en sociaal opzicht.

Samenvatting TNO Randstadmonitor (pdf, 338 kB)


Regional Competitiveness Index

De Regional Competitiveness index is een onderzoek van de EU in alle 28 lidstaten met 262 regio's. De index is gebaseerd op 73 indicatoren. De gegevens hebben betrekking op de periode 2009-2011. In deze onderzoeksflits staan in het kort de belangrijkste uitkomsten uit het onderzoek. Er is een Nederlandse en een Engelstalige versie. 

Onderzoeksflits Regional competitiveness Index 2013 (pdf, 1,4 MB)

Utrecht Research bulletin Regional competitiveness Index 2013 (pdf, 1,4 MB)


Bedrijfsverzamelgebouw

Zzp'ers in Utrecht

Juni 2013 

Dit rapport is gebaseerd op onderzoek onder 1000 zzp'ers. Zzp'ers die niet langer vanuit huis willen werken, hebben vooral behoefte aan werkruimte in de eigen woonwijk. Relatief veel zzp'ers hebben het financieel moeilijk, maar een grote meerderheid verwacht dat het bedrijf de crisis overleeft.

Zzp'ers in Utrecht (pdf, 743 kB)

Hulp en contact Onderzoek en cijfers

Telefoon

14 030

E-mail

onderzoek@utrecht.nl