Onderzoek en cijfers Milieu en afval

Hieronder vindt u onderzoek over Utrecht. Voor zover niet anders vermeld zijn de publicaties van de gemeente.

Actuele cijfers vindt u in WistUData.
Een samenvattend overzicht vindt u in de Utrecht Monitor


Onderzoek warmtegebruik appartementengebouwen Utrecht 2017

Dit rapport beschrijft het onderzoek naar het warmtegebruik in appartementengebouwen met blokverwarming in Utrecht dat is uitgevoerd in 2017. Bij blokverwarming is een heel woonblok aangesloten op een centraal verwarmingssysteem dat wordt voorzien van warmte door middel van stadsverwarming of op een centrale gasboiler. Royal Haskoning DHV voerde een onderzoek uit bij 20 woongebouwen verdeeld over de stad. De eigenaren zijn vooral Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) en enkele commerciële eigenaren. Het onderzoek laat zien dat:

  • Het gemiddelde warmteverbruik van de onderzochte woningen vergelijkbaar is met het warmteverbruik van woningen in woongebouwen uit dezelfde bouwperiode, maar dat deze een factor 2 tot 3 hoger ligt dan voor een goed geïsoleerd woongebouw. 
  • De verschillen in warmteverbruik tussen de woningen binnen één woongebouw groot zijn.

Voor ieder onderzocht appartementengebouw is een advies voor verbetering in de vorm van een lijst maatregelen opgesteld.

Lees het onderzoek warmtegebruik appartementengebouwen Utrecht 2017 (pdf, 5,8 MB)


Duurzaamheidsverslag 2015

duurzaamheidsverslag

Dit is het tweede duurzaamheidsverslag. Het duurzaamheidsverslag 2015 geeft aan de hand van verschillende thema’s de duurzaamheid binnen Utrecht en de ontwikkeling hiervan ten opzichte van vorig jaar weer. In 42 indicatoren, weergegeven in eenvoudige figuren, geeft het duurzaamheidsverslag de inspanningen en resultaten van het uitgevoerde beleid weer.


Resultaten pilot Veilige gezonde woning

keuring van een woning

19-01-2016 | Van juni tot en met november 2015 is de pilot Veilige gezonde woning uitgevoerd. Woningeigenaren in Tuinwijk en Majellapark/Nieuw-Engeland konden gratis hun elektra-, gas- en leidingwaterinstallaties laten keuren. Wij bundelden de keuringsrapporten en vroegen deelnemers naar hun ervaringen met de keuring.
Lees het rapport Pilot Veilige gezonde woning en bekijk de resultaten.


Utrecht Monitor 2015

Utrecht Monitor

Juni 2015
In de Utrecht Monitor 2015 (pdf, 8,3 MB) wordt gekeken hoe de stad zich in het afgelopen jaar heeft ontwikkeld op de 4 hoofdthema’s: bevolking, fysieke leefomgeving, economie en sociale leefomgeving. Aan de hand van bewonerspeilingen, beleidsonderzoeken, registratiegegevens en benchmarks steekt de Monitor ‘de thermometer in de stad’.


Oplaadpunt met elektrische auto

Elektrisch rijden

De G4-gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) hebben gezamenlijk besloten om een onderzoek te doen naar elektrisch rijden in deze steden. De algemene tevredenheid over elektrisch rijden is groot.

Hulp en contact Onderzoek en cijfers

Telefoon

14 030

E-mail

onderzoek@utrecht.nl