Onderzoek en cijfers Onderwijs en studeren

Hieronder vindt u onderzoek over Utrecht. Voor zover niet anders vermeld zijn de publicaties van de gemeente.

Actuele cijfers vindt u in WistUData.


Utrecht Monitor

Utrecht Monitor 2015

Juni 2015
In de Utrecht Monitor kijken we hoe de stad zich in het afgelopen jaar heeft ontwikkeld op de 4 hoofdthema’s bevolking, fysieke leefomgeving, economie en sociale leefomgeving. Aan de hand van bewonerspeilingen, beleidsonderzoeken, registratiegegevens en benchmarks steekt de Monitor ‘de thermometer in de stad’.

Utrecht Monitor 2015 (pdf, 8,3 MB)


Bus voor hogeschool Utrecht

Staat van het Utrechtse Onderwijs

September 2013
De Staat van het Utrechtse Onderwijs is een monitorrapportage die de stand van zaken in het Utrechtse onderwijsveld weergeeft van voorschoolse educatie tot en met het hoger onderwijs. De Staat van het Utrechtse Onderwijs biedt een gezamenlijke basisset aan informatie voor te voeren discussies voor de Utrechtse Onderwijs Agenda. De staat is bedoeld voor iedereen die betrokken is of die anderszins geïnteresseerd is in de cijfers en feiten over scholen en leerlingen in Utrecht.

Staat Utrechts onderwijs 2013 (pdf, 1,3MB) 


studentenflat

Studenten woonmonitor 2011

Labyrinth, juni 2011 

In dit woonwensenonderzoek van Labyrinth zijn drie verschillende onderdelen onderzocht. Allereerst is er gekeken naar het profiel van de Utrechtse student, vervolgens naar de huidige woonsituatie en tenslotte naar de gewenste woonsituatie. 

Studenten woonmonitor 2011 (pdf, 3,9 MB)


voorkant rapport Gedeelde zorg

Rapport gedeelde zorg 

Verwey-Jonker Instituut, september 2011 

In opdracht van de gemeente Utrecht heeft het Verwey-Jonker Instituut onderzoek verricht naar de ondersteuning die het basis- en voortgezet onderwijs nodig hebben bij het aanbieden van passend onderwijs. Het doel van passend onderwijs is om zoveel mogelijk leerlingen onderwijs te laten volgen op reguliere scholen.

Rapport gedeelde zorg (pdf, 540 kB)


voorkant rapport Gebundelde inzet

Gebundelde inzet, voortvarende aanpak?

ZIOS-MBO-Utrecht, oktober 2011 

De mbo-instellingen in de stad Utrecht, de gemeente Utrecht en zorgverzekeraar Achmea hebben het afgelopen jaar gezamenlijk acties in gang gezet om de meest kwetsbare studenten in het mbo te begeleiden. Zonder extra begeleiding en hulpverlening behoren ze tot de groep van potentiële voortijdig schoolverlaters.

Gebundelde inzet, voortvarende aanpak (pdf, 1 MB)


studentenflat

Utrecht beste universiteit van Nederland

Oktober 2010 

Universiteit Utrecht komt, net als voorgaande jaren,  als beste universiteit van Nederland naar voren in de categorie 'brede universiteiten'. Dit blijkt uit het onderzoek 'De beste studies' uit 2010 uitgevoerd door de onderzoeksredactie van het weekblad Elsevier en Onderzoeksinstituut ResearchNed.

Hulp en contact Onderzoek en cijfers

Telefoon

14 030

E-mail

onderzoek@utrecht.nl