Onderzoek en cijfers Openbare orde en veiligheid

Hieronder vindt u onderzoek over Utrecht, beschikbaar als pdf of samengevat op deze website. De publicaties zijn van de gemeente, tenzij een andere bron vermeld staat.


Utrecht Alert: ervaringen van gebruikers in beeld

logo Utrecht Alert

18-10-2017 | Gemeente Utrecht zet zich in voor burgerinitiatieven en wil burgers helpen deze initiatieven nog succesvoller te maken. Na een reeks autobranden tijdens de jaarwisseling van 2013 in Hoograven ontstond bij een bewoner het idee om een Whatsapp-groep op te richten voor wijkbewoners. In deze Whatsapp-groep kunnen bewoners verdacht gedrag in de wijk of in de buurt signaleren aan politie en elkaar daarover informeren. Inmiddels is het lokale initiatief uitgegroeid tot een project dat een groot deel van Utrecht bestrijkt met ongeveer 2.100 deelnemers. Dit rapport onderzoekt de meerwaarde van het burgerinitiatief Utrecht Alert door de ervaringen en wensen van de deelnemers in kaart te brengen. De resultaten dragen bij aan de verdere ontwikkeling van het initiatief.

Lees de resultaten in het rapport Utrecht Alert (pdf, 522 kB)


Actieplan voor minder inbraak in auto’s

Hand grijpt in auto om koptelefoon van de stoel te stelen

03-04-2017 | Het aantal auto-inbraken moet omlaag. Het doel is dat er 25 procent minder inbraken zijn in 2018 dan in 2011. Om dit doel te halen, zetten we bijvoorbeeld meer toezichthouders en camera’s in. Ook werken we aan bewustwording. Dit staat in het actieplan autokraak.

Aanpak

De  gemeente werkt samen met de politie, het Openbaar Ministerie, ondernemers en inwoners. We richten ons op 4 zaken:

  1. Inwoners meer bewust maken en  het gebruik van WhatsAppgroepen en het bellen naar 112 aanmoedigen
  2. Meer toezichthouders en camera’s
  3. Plekken met extra risico controleren. Bijvoorbeeld winkelcentra en parkeergarages. Als het kan gaan we deze plekken beter verlichten of anders indelen
  4. Auto-inbraken met computers in beeld  brengen. Zo worden plaatsen met een hoog risico en ontwikkelingen bekend. De politie kan deze gegevens gebruiken. Zij blijven ook met lokauto’s werken

Bekijk voor meer informatie het actieplan autokraak.

In 2010 werd 7.422 keer aangifte gedaan. Dat waren er in 2014 5.474. Dit aantal ging daarna omhoog tot 5759 in 2015 en 6.007 aangiften in 2016.


Meting veiligheid Amsterdamsestraatweg 2016

Amsterdamsetraatweg

02-11-2016 | De gemeente wil opnieuw kijken naar de afspraken voor de veiligheidsaanpak van de Amsterdamsestraatweg. Om dit goed te onderbouwen hebben we eerst registratiegegevens van politie en gemeente geanalyseerd, waaronder misdrijven en overlastmeldingen. Daarnaast is er onderzoek gedaan naar de mening en ervaringen van bewoners, ondernemers en bezoekers van de Amsterdamsestraatweg. We vroegen wat ze van de straat vinden, of zij zich hier (on)veilig voelen en welke overlast zij ervaren. De resultaten zijn verwoord in het rapport Meting Veiligheid Amsterdamsestraatweg (pdf, 755 kB).

Enkele conclusies

  • bijna 90% van de bewoners vindt de Amsterdamsestraatweg een (zeer) prettige straat
  • ruim de helft van de bewoners en ondernemers verwacht dat de straat zich positief gaat ontwikkelen
  • de Amsterdamsestraatweg kent minder inbraak en winkeldiefstal dan de directe omgeving, maar meer fietsendiefstal en geweldsmisdrijven
  • rommel op straat is overlastprobleem nummer 1
  • toename van controle is de meest genoemde suggestie voor het verbeteren van de veiligheid
  •  


Uitkomsten overlastmeting Wilhelminapark

wilhelminapark

29-02-2016 | In 2015 is onderzoek gedaan naar de ervaren overlast in en van het Wilhelminapark onder omwonenden en parkbezoekers. Van de omwonenden ervaart 21% vaak overlast van het park ten opzichte van 2% van de parkbezoekers. Geluidsoverlast wordt genoemd als grootste probleem. Lees alle resultaten (pdf, 1,04 MB).


Veiligheidsmonitor

Utrecht Monitor

Mei 2015
Het rapport geeft de voor Utrecht belangrijkste onderzoeksresultaten van de Veiligheidsmonitor 2014. Daarbij is de veiligheidsbeleving in Utrecht vergeleken met die in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Eindhoven en met die in Nederland als geheel. Ook is een vergelijking gemaakt met voorgaande jaren.


Buurtteams

School

Hoe functioneren de 6 buurtteams in Utrecht? De gemeente houdt dat in de gaten. De bevindingen staan in 2 rapporten: één over de teams Sociaal, het andere over de teams Jeugd en Gezin. De rapporten zijn samen te lezen als een resultatenverslag van het werken in buurtteams.
Rapport buurtteams Sociaal, 2014 (pdf, 1,7 MB)
Rapport buurtteams Jeugd & Gezin, 2014 (pdf, 3,2 MB)


Hulp en contact Onderzoek en cijfers

Telefoon

14 030

E-mail

onderzoek@utrecht.nl