Onderzoek en cijfers Verkeer en bereikbaarheid

Hieronder vindt u onderzoek over Utrecht. Voor zover niet anders vermeld zijn de publicaties van de gemeente.

Actuele cijfers vindt u in WistUData.


Utrecht Monitor

Utrecht Monitor 2015

Juni 2015
In de Utrecht Monitor 2015 (pdf, 8,3 MB) kijken we hoe de stad zich in het afgelopen jaar heeft ontwikkeld op de 4 hoofdthema’s bevolking, fysieke leefomgeving, economie en sociale leefomgeving. Aan de hand van bewonerspeilingen, beleidsonderzoeken, registratiegegevens en benchmarks steekt de Monitor ‘de thermometer in de stad’.


De wijkwijzer

WijkWijzer

De WijkWijzer is een bron van informatie over de 10 Utrechtse wijken. De cijfers zijn opgebouwd aan de hand van de cijfers van de verschillende buurten in een wijk.

Naar de Wijkwijzer


Gebruikersenquête Herenroute

In 2013 heeft gemeente Utrecht een test gedaan met fietsbewegwijzering en nieuwe vormen van promotie van de Herenroute als alternatief voor de drukke Vredenburgroute. Deze test is afgerond met een gebruikersonderzoek onder fietsers in Utrecht.

De Herenroute als alternatieve fietsroute (pdf, 5 MB)


Hulp en contact Onderzoek en cijfers

Telefoon

14 030

E-mail

onderzoek@utrecht.nl