Onderzoek en cijfers Vrije tijd, toerisme en cultuur

Hieronder vindt u onderzoek over Utrecht. Voor zover niet anders vermeld zijn de publicaties van de gemeente.

Actuele cijfers vindt u in WistUData.


Utrecht Monitor

Utrecht Monitor

Juni 2015
In de Utrecht Monitor 2015 (pdf, 8,3 MB) kijken we hoe de stad zich in het afgelopen jaar heeft ontwikkeld op de 4 hoofdthema’s bevolking, fysieke leefomgeving, economie en sociale leefomgeving. Aan de hand van bewonerspeilingen, beleidsonderzoeken, registratiegegevens en benchmarks steekt de Monitor ‘de thermometer in de stad’.


voorkant publicatie recreatie Utrecht

Utrechters eropuit

Najaar 2010 

De gemeente Utrecht, de Dienst Landelijk Gebied en Recreatie Midden-Nederland hebben onderzoek gedaan naar de recreatieve vraag van de Utrechtse inwoners en de mate waarin aan deze vraag wordt voldaan.

In het onderzoek komt het huidig aanbod maar ook de behoefte nu en in de toekomst aan de orde. Het onderzoek biedt inzicht in mogelijk draagvlak voor te ontwikkelen of te verbeteren recreatief aanbod. Daarnaast biedt het onderzoeksrapport een grote hoeveelheid aan informatie op gebied van recreatie.

Onderzoeksrapport Utrechters eropuit (pdf, 8 MB)

Hulp en contact Onderzoek en cijfers

Telefoon

14 030

E-mail

onderzoek@utrecht.nl