Onderzoek en cijfers Werk en inkomen

Hieronder vindt u onderzoek over Utrecht. Voor zover niet anders vermeld zijn de publicaties van de gemeente.

Actuele cijfers vindt u in WistUData.
Een samenvattend overzicht vindt u in de Utrecht Monitor.


Arbeidsmarktmonitor 2017: ruimte voor werkgelegenheid

10-03-2017 | De Arbeidsmarktmonitor is een analyse van de Utrechtse (regionale) arbeidsmarkt. Ook toont de monitor de verwachtingen op de arbeidsmarkt in de komende jaren. Zo kunnen we zien waar de kansen en knelpunten liggen op de arbeidsmarkt. Die gebruiken we:

 • bij het streven naar meer werkgelegenheid,
 • om meer mensen voor langere tijd aan het werk te krijgen bij een werkgever,
 • om meer jongeren soepel te laten doorstromen van onderwijs naar werk.

Dit is de 3e editie van de Utrechtse Arbeidsmarktmonitor. Naar de pagina Arbeidsmarktmonitor.


mannen op bouwplaats

Groepsbijeenkomsten klantbeleving

30-11-2015 | Werk en Inkomen biedt groepsbijeenkomsten aan om uitkeringsgerechtigden te ondersteunen op weg naar werk. Met behulp van een vragenlijst, groepsgesprekken en interviews is de mening van deelnemers en werkmatchers over de groepsbijeenkomsten gepeild. De uitkomsten bevestigen nut en noodzaak van de reeds ingezette verbeteringen.
Klantbeleving groepsbijeenkomsten (pdf, 445 kB)


Utrecht Monitor

Utrecht Monitor 2015

Juni 2015
In de Utrecht Monitor 2015 (pdf, 8,3 MB) wordt gekeken hoe de stad zich in het afgelopen jaar heeft ontwikkeld op de vier hoofdthema’s: bevolking, fysieke leefomgeving, economie en sociale leefomgeving. Aan de hand van bewonerspeilingen, beleidsonderzoeken, registratiegegevens en benchmarks steekt de Monitor ‘de thermometer in de stad’.


Portemonnee met kleingeld

Onderzoek schulddienstverlening

Het klanttevredenheidsonderzoek schulddienstverlening is het eerste klanttevredenheidsonderzoek specifiek voor schulddienstverlening. De uitkomsten van het Klanttevredenheidsonderzoek schulddienstverlening (pdf, 585 kB) zijn bemoedigend en bieden handvatten voor de doorontwikkeling van de nieuwe werkwijze.


  Munten op een bankafschrift

  Armoedemonitor 2013

  December 2013

  Dit is de 7e Armoedemonitor van Utrecht. De monitor geeft een beschrijving van het aantal huishoudens dat in armoede leeft en besteedt aandacht aan het gebruik, het bereik en het effect van de financiële regelingen voor minima. Er is apart aandacht besteed aan kinderen in armoede en aan schuldhulpverlening.


  thermometer economische crisis

  Thermometer economische crisis

  Mei 2013 

  In de Thermometer economische crisis worden recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema’s gevolgd (economie, arbeidsmarkt, inkomen en wonen).

  De thermometer is primair bedoeld voor Utrechtse bestuurders en beleidsmakers. Naast recente cijfers op de genoemde beleidsterreinen bevat de thermometer de belangrijkste relevante landelijke trends.  

  Thermometer economische crisis


  werkende man

  Effectiviteitsmeting Reïntegratie 2012

  December 2012

  De effectiviteitsmeting re-integratie 2012 beschrijft de instroom van de klanten die vanaf 1 januari 2007 tot 1 januari 2012 zijn gestart met een traject en de resultaten die deze klanten tot 1 januari 2012 hebben gerealiseerd.

  Effectiviteitsmeting re-integratie 2012 (pdf, 431 kB)

  Hulp en contact Onderzoek en cijfers

  Telefoon

  14 030

  E-mail

  onderzoek@utrecht.nl