Onderzoek en cijfers Economische thermometer

Papendorp in de mist

In de Economische thermometer worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema's gevolgd (economie, arbeidsmarkt, inkomen en wonen).

Naast recente cijfers op de genoemde beleidsterreinen bevat de thermometer de belangrijkste relevante landelijke trends en zijn resultaten opgenomen uit het bewonerspanel.

Economische thermometer juni 2015 (pdf, 344 KB)

Een aantal conclusies

  • In een meerderheid van de bedrijven is nog steeds sprake van een personeelskrimp.
  • Het aantal nieuwe bedrijfsvestigingen is aanhoudend hoog.
  • De werkloosheid in Utrecht is afgenomen naar 7,0% van de beroepsbevolking en ligt daarmee weer onder het landelijke cijfer (7,8%) en is het laagste in de G4.
  • Het aantal Utrechtse huishoudens in de bijstand is in 2014 met 8,4% gestegen. Dit is een hoger groeitempo dan in de andere G4-steden.
  • Het aantal woningtransacties neemt weer toe. In het eerste kwartaal van 2015 zijn 871 woningen verkocht.

  Naast deze halfjaarlijkse thermometer wordt een deel van de gegevens op onze online databank WistUdata per kwartaal ververst: WistUdata thermometer.

  Extra informatie


  Eind 2009 is een verdiepende analyse gemaakt over de economische crisis. Deze vindt u onder de volgende link: Recessie Utrecht.

  Utrecht Monitor: Hoofdstuk Economie

  Meer onderzoeken op onze thema-pagina: economie en bedrijf

  Hulp en contact Onderzoek en cijfers

  Telefoon

  14 030

  E-mail

  onderzoek@utrecht.nl