Onderzoek en cijfers Elektrisch rijden

Oplaadpunt met elektrische auto

De G4-gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) hebben gezamenlijk besloten om een onderzoek te doen naar elektrisch rijden in deze steden. De G4 ziet kansen in de opkomst van elektrisch rijden. Elektrisch vervoer is schoon, stil en zuinig; het draagt bij aan een betere luchtkwaliteit, geeft minder geluidsoverlast, levert CO2 besparing op en trekt bedrijvigheid aan. De G4 investeert in en stimuleert daarom elektrisch vervoer. Zij bieden bewoners de mogelijkheid gebruik te maken van openbare oplaadpunten om zo samen met bedrijven en bewoners een vraaggestuurd en dekkend netwerk van oplaadpalen te creëren.

Ga naar het onderzoek Elektrisch rijden in de G4 (pdf, 828 kB).

Enkele uitkomsten uit het onderzoek

  • De algemene tevredenheid over elektrisch rijden is hoog; 37% van de e-rijders is tevreden, 58% zeer tevreden.
  • Bij de aanschaf van een elektrische auto spelen de kosten en het milieu de belangrijkste rol.
  • Van de e-rijders maakt 92% 4 tot 7 dagen per week gebruik van de elektrische auto, voornamelijk voor woon-werk verkeer en zakelijk gebruik.
  • 75% van de e-rijders rijdt meer dan 200 kilometer elektrisch per week. Een kwart rijdt zelfs meer dan 500 kilometer elektrisch per week.
  • Meer dan de helft van de e-rijders (54%) wenst de elektrische auto vaker te gebruiken.
  • De doorlooptijd van de aanvraag valt volgens de aanvragers tegen. Communicatie tussen gemeente en aanvrager is een aandachtspunt.
  • De oplaadpunten voor elektrische auto's zijn regelmatig bezet door andere niet-elektrische auto's. De verschillen tussen de gemeenten zijn hier groot.
  • Onder de e-rijder is weinig animo om de auto direct te verplaatsen als deze volledig is opgeladen. Wel zou de e-rijder meer willen betalen voor extra service bij het opladen (bijvoorbeeld sneller laden of het reserveren van een oplaadplaats).

Extra informatie

Elektrisch rijden in de G4-gemeenten: