Onderzoek en cijfers Volksgezondheidsmonitor

De Volksgezondheidsmonitor Utrecht (VMU) brengt de gezondheid van Utrechters in beeld. Daarbij kijken we naar psychische en lichamelijke gezondheid. Ook kijken we naar dingen die invloed op de gezondheid hebben, bijvoorbeeld kwaliteit van leven, leefstijl, fysieke leefomgeving, sociale omgeving en zorg.

Utrechts Gezondheidsprofiel 2018

In de Volksgezondheidsmonitor Utrecht vindt u de laatste Utrechtse cijfers over gezondheid. Ook ziet u de belangrijkste ontwikkelingen van de volksgezondheid in Utrecht. Eens in de 4 jaar bundelen we deze informatie en stellen we het Utrechts Gezondheidsprofiel op. Het volgende Gezondheidsprofiel verschijnt op 19 februari 2018.

Bekijk de Volksgezondheidsmonitor Utrecht

Volksgezondheidsmonitor Utrecht: meer dan cijfers

Onderzoekers van de gemeente Utrecht verzamelen voortdurend gegevens. Hiervoor gebruiken we verschillende bronnen. Ook hebben we veel contact met kennisorganisaties die Utrechtse data hebben. En we voeren gesprekken met Utrechtse professionals, inwoners en (wijk-) adviesraden: sluiten onze cijfers aan bij hun ervaringen?

Wij krijgen zo een breed beeld over wat er in Utrecht speelt als het gaat om gezondheid. Met deze informatie kunnen we bepalen wat belangrijk is en waar we samen aan moeten werken.

Waarom monitoren we de volksgezondheid?

We moeten volgens de wet de gezondheid van inwoners van Utrecht monitoren. Dit staat in de wet Publieke gezondheid. Hierin staat dat kennis over volksgezondheid in een gemeente de basis vormt voor het gemeentebeleid. In Utrecht doen onderzoekers en epidemiologen van de gemeente Utrecht (voorheen GG&GD Utrecht) dit. Daarbij werken we nauw samen met de GGD regio Utrecht.

Hulp en contact Onderzoek en cijfers

Telefoon

14 030

E-mail

onderzoek@utrecht.nl