Bestuur en organisatie Openbaar gemaakte informatie na Wob-verzoeken - Pagina 2 van 67

Hier vindt u informatie die wij op basis van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) openbaar maken. Op deze manier kan iedereen die informatie bekijken. Volgens de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) en Wob hebben we de persoonsgegevens van de verzoeker onleesbaar gemaakt.

Open Wob

Op de site Open Wob vindt u alle Wob-informatie van gemeente Utrecht. U kunt daar met behulp van filters uitgebreid en compleet zoeken in Wob-verzoeken en bijlagen. Bijvoorbeeld alle Wob-verzoeken over afval uit 2015. Ook staan er grafieken en wordclouds. Hierin vindt u trends van de aantallen Wob-verzoeken en veelgebruikte Wob-onderwerpen.

Toegankelijkheid

Wij willen graag dat onze informatie voor iedereen leesbaar is. Maar de bijlagen die wij publiceren, voldoen niet altijd aan alle eisen. Dat is technisch helaas bijna onmogelijk. Kunt u een document niet lezen? Stuur dan een mail naar wob@utrecht.nl en wij helpen u verder.

Wilt u zelf een Wob-verzoek doen?

Ga dan naar de pagina Wob-verzoek doen.

Wob-publicaties

2020-0498 Wob-besluit over demonstratie van Nederland in Opstand van 4 juli 2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 september 2020 beslist op een Wob-verzoek van Pegida. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2020-0412 Wob-besluit over openbaarmaking van informatie inzake de geheimhoudingsprocedure en geheime documenten.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 juni 2020 beslist op een Wob-verzoek van een journalist. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2020-0377 Wob-besluit over Jongerenhuiskamer Geuzenwijk

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 juli 2020 beslist op een Wob-verzoek van Bureau Rechtsbescherming In het Wob-verzoek wordt om…

2020-0308 Wob-besluit over handhavings- en vergunningendossiers Kanaalstraat

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 juli 2020 beslist op een Wob-verzoek van inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2020-0305 Wob-besluit over aanleggen van een uitstroomvoorziening nabij Malieblad

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 juni 2020 beslist op een Wob-verzoek van Stichting Behoud Lepelenburg. In het Wob-verzoek wordt…

2020-0624 Wob-besluit over herkeuring hoofdkunstgrasveld van Kampong

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 september 2020 beslist op een Wob-verzoek van SV Kampong. In het Wob-verzoek wordt om…

2020-0311 Wob-besluit over opgelegde dwangsommen aan café Onz

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 juli 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2020-0422 Wob-besluit over inzage dossier illegale bouw

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 juni 2020 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2020-0369 Wob-besluit over communicatie inzake de drive-in Jaarbeurs theater

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 mei 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2020-0359 Wob-besluit over constructietekeningen en berekeningen Leeuwesteijn Bouwveld 10 bouwnummer 7.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…