Bestuur en organisatie Openbaar gemaakte informatie na Wob-verzoeken - Pagina 3 van 67

Hier vindt u informatie die wij op basis van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) openbaar maken. Op deze manier kan iedereen die informatie bekijken. Volgens de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) en Wob hebben we de persoonsgegevens van de verzoeker onleesbaar gemaakt.

Open Wob

Op de site Open Wob vindt u alle Wob-informatie van gemeente Utrecht. U kunt daar met behulp van filters uitgebreid en compleet zoeken in Wob-verzoeken en bijlagen. Bijvoorbeeld alle Wob-verzoeken over afval uit 2015. Ook staan er grafieken en wordclouds. Hierin vindt u trends van de aantallen Wob-verzoeken en veelgebruikte Wob-onderwerpen.

Toegankelijkheid

Wij willen graag dat onze informatie voor iedereen leesbaar is. Maar de bijlagen die wij publiceren, voldoen niet altijd aan alle eisen. Dat is technisch helaas bijna onmogelijk. Kunt u een document niet lezen? Stuur dan een mail naar wob@utrecht.nl en wij helpen u verder.

Wilt u zelf een Wob-verzoek doen?

Ga dan naar de pagina Wob-verzoek doen.

Wob-publicaties

2020-0348 Reactie op Wob-verzoek over kosten vergaderlunches bij de gemeente Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 juni 2020 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2020-0234 Wob-besluit over documenten en rapportage inzake Back and Fourth en Café Chupitos

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 mei 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2020-0318 Wob-besluit over de correspondentie met uitvaartorganisatie Amanah

Het college van burgemeester en wethouders heeft op datum 13 mei 2020 op een Wob-verzoek van Q-Uitvaart. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2020-0290 Wob-verzoek over de communicatie inzake de herinrichting van de Tolsteegbarrière

Een inwoner heeft een Wob-verzoek ingediend over communicatie tussen interne en externe partijen inzake het renovatieplan van…

2020-0157 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Abstederdijk 195

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een…

2020-0156 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Olympus 11

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een…

2020-0153 Wob-besluit over een omgevingsvergunnig voor Hildebranddreef 3

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een…

2020-0152 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Robijnlaan 1

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een…

2020-0151 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Amsterdamsestraatweg 322 BSA, 322B, 322C en 322F

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van het Rijksvastgoedbedrijf. De informatie gaat over…

2020-0107 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Otterstraat 107

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een…