Bestuur en organisatie Openbaar gemaakte informatie na Wob-verzoeken - Pagina 8 van 67

Hier vindt u informatie die wij op basis van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) openbaar maken. Op deze manier kan iedereen die informatie bekijken. Volgens de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) en Wob hebben we de persoonsgegevens van de verzoeker onleesbaar gemaakt.

Open Wob

Op de site Open Wob vindt u alle Wob-informatie van gemeente Utrecht. U kunt daar met behulp van filters uitgebreid en compleet zoeken in Wob-verzoeken en bijlagen. Bijvoorbeeld alle Wob-verzoeken over afval uit 2015. Ook staan er grafieken en wordclouds. Hierin vindt u trends van de aantallen Wob-verzoeken en veelgebruikte Wob-onderwerpen.

Toegankelijkheid

Wij willen graag dat onze informatie voor iedereen leesbaar is. Maar de bijlagen die wij publiceren, voldoen niet altijd aan alle eisen. Dat is technisch helaas bijna onmogelijk. Kunt u een document niet lezen? Stuur dan een mail naar wob@utrecht.nl en wij helpen u verder.

Wilt u zelf een Wob-verzoek doen?

Ga dan naar de pagina Wob-verzoek doen.

Wob-publicaties

2020-0089 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Zandhofsestraat 90

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een…

2020-0187 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Baronie 7

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een…

2020-0186 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Van 's-Gravesandestraat 10

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van Trustanbouw. De informatie gaat over een…

2020-0185 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Hoek Westerdijk en Jongeneelstraat

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een…

2020-0184 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Rachmaninoffplantsoen 61

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een…

2020-0179 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Croeselaan, nabij de Knooppassage

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 maar 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een…

2020-0178 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Purpervlinderstraat 83

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een…

2020-0177 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Schoutenstraat 17

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van Esconado Beleggingen. De informatie gaat over type…

2020-0175 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor de Croeselaan en Jaarbeursboulevard

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een…

2020-0173 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Robijnlaan 1

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een…