2018-003 Wob-besluit verhuur van het gemeentelijk pand aan de Wittevrouwenkade die door Arkin zal worden gebruikt voor het verstrekken van methadon

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 maart 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner.  In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het verhuren van een pand aan de Wittevrouwenkade aan Arkin. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

Wob-verzoek

Wob-besluit

Bijlagen

Uw mening