2018-018 Wob-besluit huurovereenkomst tussen de gemeente Utrecht en Arkin met betrekking tot Wittevrouwenkade

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 en 24 april 2018 beslist op een Wob-verzoek van Amice advocaten BV. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de huurovereenkomst met Arkin, incidenten in en nabij voormalige locaties van Arkin, de asbestinventarisatie, adviezen van de politie, het aanwijzen van de bestemming en alternatieve locaties die zijn onderzocht. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, de Wob-besluiten en een deel van de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden. Op de webpagina worden alleen pdf bestanden gepubliceerd. Bij het 2e Wob-besluit zitten drie Excel-standen. Indien u een kopie hiervan wilt ontvangen kunt u een mail sturen aan: wob@utrecht.nl.

Wob-verzoek

Wob-besluit deel 1

Wob-besluit deel 2

Bijlagen deel 1

Bijlagen deel 2

Uw mening