2018-019 Wob-besluit verhuur van pand aan de Wittevrouwenkade ten behoeve van methadonverstrekking

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 januari 2018 beslist op een Wob-verzoek van Amice Advocaten B.V.. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over verhuur van het pand aan de  Wittevrouwenkade en instelling die het pand zal gaan gebruiken als behandellocatie en voor de uitgifte van methadon. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

Wob-verzoek

Wob-besluit

Bijlagen

Uw mening