2018-077 Wob-besluit niet gevonden omgevingsvergunningaanvraag kappen bomen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 mei 2018 beslist op een Wob-verzoek van de Utrechtse Bomenstichting.  In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over niet gevonden omgevingsvergunning-aanvraag, besluit en dossier. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.

Wob-verzoek

Wob-besluit

Uw mening