2018-092 Reactie op vragen van Handhaving Nederland over geweld tegen handhavers

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 mei 2018 gereageerd op een Wob-verzoek van Handhaving Nederland.  In het Wob-verzoek worden vragen gesteld. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en de reactiebrief downloaden.

Wob-verzoek

Reactiebrief

Uw mening