2018-100 Wob-besluit totstandkoming coalitieakkoord

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 oktober 2018 beslist op een Wob-verzoek van het AD Utrechts Nieuwsblad.  In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de totstandkoming van het coalitieakkoord. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

Wob-verzoek

Wob-besluit

Zienswijzen

Bijlage B1

Bijlage B2 deel 1

Bijlage B2 deel 2

Bijlage B3 deel 1

Bijlage B3 deel 2

Bijlage C

Uw mening