2018-203 Wob-besluit over beslistermijnen op aanvragen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 maart 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt documenten gevraagd die betrekking hebben op alle aanvragen waarin de gemeente gehouden is om binnen een termijn te beslissen. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

Wob-verzoek

Wob-besluit

Bijlagen

Uw mening