2019-003 Reactie op Wob-verzoek over fietstrommel Minervaplein/ Homeruslaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 0 januari 2019 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner.  In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het draagvlak plaatsing fietstrommel Minervaplein/ Homeruslaan. onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en de reactiebrief downloaden.

Wob-verzoek

Reactiebrief