2019-006 Wob-besluit over cijfers sociale advocatuur

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 januari 2019 beslist op een Wob-verzoek van een Kuijper Advocaten.  In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de cijfers, tijdsbesteding en het aantal procesjuristen binnen de sociale advocatuur. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

Wob-verzoek

Wob-besluit

Bijlagen

Uw mening