2019-048 Wob-besluit over uitbreiding erfpacht Bekkerstraat 141

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 april 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over documenten die betrekking hebben op de notariële akte inzake uitbreiding van de bestemming van het erfpachtrecht voor de Bekkerstraat 141 en de correspondentie over die akte. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

Wob-verzoek

Wob-besluit

Bijlagen

Uw mening