2019-051 Wob besluit over videobeelden en fotomateriaal in de gehele laan van Nieuw Guinea

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 maart 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over videobeelden en fotomateriaal in de gehele laan van Nieuw Guinea. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.

Wob-verzoek

Wob-besluit