2019-053 Wob-besluit over representativiteit huurdersorganisatie BokS

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 maart 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de representativiteit van huurdersorganisatie BoKS. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.

Wob-verzoek

Wob-besluit

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl