2019-060 Wob-besluit over beroep- en bezwaarschriften VTH

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 april beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het aantal ingediende beroep- en bezwaarschriften die voortvloeien uit besluiten genomen door het organisatieonderdeel VTH. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

Wob-verzoek

Wob-besluit

Bijlagen