2019-061 Wob-besluit over representativiteit huurdersorganisatie Huurders030

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 maart 2019 beslist op een Wob-verzoek van een Inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de representativiteit van huurdersorganisatie Huurder030. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.

Wob-verzoek

Wob-besluit

Uw mening