2019-063 Reactie op een Wob-verzoek over A state Of Trance

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 februari 2019 een Wob-verzoek ontvangen van GreenbergTraurig. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het evenement A state Of Trance. Het Wob-verzoek is doorgeleid naar het archief vergunningen. Het archief vergunningen heeft de documenten aan verzoeker verstrekt. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek downloaden.

Wob-verzoek