2019-073 Wob-besluit over communicatie tussen de gemeente en meerdere rechtspersonen over evenementen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 juni 2019 beslist op een Wob-verzoek van stichting behoud Lepelenburg en omgeving. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over. communicatie tussen de gemeente en meerdere rechtspersonen of contactpersonen over evenementen in 2019. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

Wob-verzoek

Wob-besluit

Bijlagen

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl