2019-074 Wob-besluit over controlerapporten van het onderhoud van de weg van de De Costa kade en Jacob Catsstraat

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 maart 2019 beslist op een Wob-verzoek van een rechtspersoon. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over controlerapporten betreffende het onderhoud van de weg van deDe Costa kade en Jacob Catsstraat. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

Wob-verzoek

Wob-besluit

Bijlagen