2019-076 Wob-besluit over de capaciteit van de Balijebrug en de Socratesbrug

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 mei 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over onderzoeken naar de capaciteit en uitbreiding van de bestaande Balijebrug en de Socratesbrug. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

Wob-verzoek

Wob-besluit

Bijlagen