2019-087 Wob-besluit over intrekkingsbesluit omzettingsvergunningen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 juli 2019 beslist op een Wob-verzoek van de Volksbank. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over een intrekkingsbesluit omzettingsvergunningen. De belanghebbende is in bezwaar gegaan en de voorzieningsrechter de verstrekking heeft geschorst totdat besloten is op het bezwaar. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.

Wob-verzoek

Wob-besluit

Uw mening