2019-117 Wob-besluit over De Grote Catacomben

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 juni 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over De Grote Catacomben. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.

Wob-verzoek

Wob-besluit