2019-122 Wob-besluit over vergoeding letselschade in relatie tot een bijstandsuitkering

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 juni 2019 beslist op een Wob-verzoek van Ottenschot Rechtshulp bij Letselschade. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de vergoeding letselschade in relatie tot een bijstandsuitkering. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

Wob-verzoek

Wob-besluit

Bijlagen