2019-123 Wob-besluit over het evenement Lepeltje Lepeltje 2016-2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van de Stichting Behoud Lepelenburg. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het evenement Lepeltje Lepeltje 2016-2019 en de vergunningen daarvoor. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

Wob-verzoek

Wob-besluit

Bijlagen