2019-127 Wob-besluit over het betaald parkeren in de Raoul Wallenberglaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 september beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het betaald parkeren in de Raoul Wallenberglaan. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

Wob-verzoek

Wob-beluit

Bijlagen