2019-130 Wob-besluit over cijfers aangaande fraude met brondocumenten

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 juni 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over cijfers aangaande fraude met brondocumenten. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

Wob-verzoek

Wob-besluit

Bijlagen

Uw mening