2019-140 en 141 Wob-besluit over sluitingstijden horeca Amsterdamsestraatweg

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 september 2019 beslist op twee Wob-verzoeken van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over sluitingstijden horeca Amsterdamsestraatweg en het rapport sluitingstijden. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.

Wob-verzoek 2019-140

Wob-verzoek 2019-141

Wob-besluit

Uw mening