2019-149 Wob-besluit over communicatie evenement Jumpingworld

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 september 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over communicatie evenement Jumpingworld. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

Wob-verzoek

Wob-besluit

Bijlagen