2019-153 en 154 Wob-besluit over parkeerterrein businesspark Papendorp

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 november 2019 beslist op twee Wob-verzoeken van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over parkeerterrein businesspark Papendorp. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

Wob-verzoek

Wob-besluit

Bijlagen

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl